Farmy fotowoltaiczne

Farmy fotowoltaiczne (inaczej elektrownie słoneczne) to wydzielone strefy ternu z rozlokowanymi instalacjami paneli zamieniającymi energię słoneczną w energię elektryczną.

Zbudowanie farmy fotowoltaicznej składa się z kilku etapów:

·        Uzyskania pozwolenia na budowę

·        Przygotowania projektu farmy fotowoltaicznej

·        Złożenia wniosku

·        Zrealizowania inwestycji

·        Produkcji energii

Każdy inwestor chcący zarabiać na inwestycji w postaci farmy fotowoltaicznej musi otrzymać zgodę z Urzędu Regulacji Energetyki. Minimalna konstrukcja farmy PV zakłada moc ok. 500 kWp.

Ponad to możesz skorzystać z programu Agroenergia, który zakłada dofinansowania inwestycji. Dla osób chcących zainwestować w odnawialne źródła energii program przewiduje środki na pokrycie 40% kosztów kwalifikowanych do 800 tys. zł. Realizacja programu przewidywana jest na lata 2019-2025 r., a budżet programu wynosi 200 mln zł.

Przeprowadzimy Cię przez cały proces i pomożemy uruchomić instalację na terenie Twojej działki. Na każdym etapie Twojego przedsięwzięcia jesteśmy odpowiedzialni za doradztwo dla lepszego efektu i osiągnięcia zamierzonego celu. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

4 KROKI Z GSE