Fotowoltaika dla rolnika
Raty zero
Pompa ciepła Czyste Powietrze
Fotowoltaika dla wspólnot

Pobierz wniosek

Uwaga Przedsiębiorcy!!!!
Do 30 listopada w nieprzekraczalnym terminie macie czas na złożenie oświadczenia, aby móc korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh,
Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej.

Jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie.

Każdy przedsiębiorca który chce skorzystać z zamrożonej ceny prądu na 2023 rok po cenie z 2022 roku musi złożyć oświadczenie.
Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Wzór stosownego oświadczenia znajdziecie na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
https://www.gov.pl/web/klimat/zbliza-sie-termin-zlozenia-oswiadczenia-uprawniajacego-do-obnizenia-ceny-energii-elektrycznej

Gospodarstwa domowe, nie muszą składać żadnego oświadczenia aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Źródło strona Ministerstwa Klimatu i Środowiska