ulga

Ulga termomodernizacyjna

Koszty poniesione na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych można rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Jakie dokumenty będą potrzebne? Kto może skorzystać z takiej ulgi podatkowej?