Fotowoltaika dla rolnika
Raty zero
Pompa ciepła Czyste Powietrze
Fotowoltaika dla wspólnot

Blog

ZIELONA ENERGIA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I SPÓŁDZIELNI

26 kwietnia, 2023
NAPISANY PRZEZ GSE
Prosument Lokatorski

Nowością jest, możliwość uzyskania dofinansowania dla właścicieli i zarządcy budynków wielorodzinnych. Szczególnie mowa tu o wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach mieszkaniowych, oraz o TBS-ach Taka możliwość jest od 1 lutego 2023 r. O grant może ubiegać się wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia, ale również osoba fizyczna będąca właścicielem budynku wielorodzinnego.

Dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła stanowi duże wsparcie, a czas zwrotu inwestycji ulega znacznemu skróceniu. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwrot inwestycji następuje w okresie około 5 lat.

 

 

Dotacja na fotowoltaikę i pompę ciepła dla prosumenta lokatorskiego pozwala na zredukowanie kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych niemal do zera poprzez zamontowanie pomp ciepła, a dodatkowo sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej sprawi że dochody ze sprzedaży wytworzonej energii będą zasilały konto wspólnoty, a środki ze sprzedaży będzie można przeznaczyć na potrzeby związane z budynkiem, np. na fundusz remontowy, obniżenie kosztów utrzymania lokali czy też inne potrzeby.
Wsparciem będzie Grant OZE dla właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych na zakup, montaż, budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii.

 


Wsparciem będzie Grant OZE dla właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych na zakup, montaż, budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii
Wsparcie finansowe to 50% kosztów przedsięwzięcia netto (czyli bez podatku VAT). By zdobyć grant, nie trzeba spełnić dodatkowych warunków dotyczących np. maksymalnej wartości inwestycji. Do kosztów przedsięwzięcia wlicza się też koszt infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji OZE.

Warto przy okazji podkreślić, że instalację można zamontować większą niż faktyczne zapotrzebowania na energie w częściach wspólnych a nadwyżki wyprodukowanej energii sprzedać.
Green Smart Energy ma już w swoim portfolio instalacje na takich budynkach, dodatkowo kompleksowo zajmuje się projektowaniem i budową takich instalacji oraz w imieniu zarządcy nieruchomości składają wniosek o dofinansowanie w formie Grantu.
Rozwiązanie wydaje się być korzystne dla właściciela instalacji. Wartość energii sprzedanej do sieci określana na podstawie hurtowej miesięcznej ceny. Natomiast w przypadku energii wytworzonej i zużytej w tej samej godzinie, nie będzie obowiązku uiszczania za nią opłat, w tym opłat dystrybucyjnych zmiennych – tak, jak jest w przypadku rozliczania innych prosumentów indywidualnych.

Wprowadzenie opcji zmiany formy wynagrodzenia pozwala na bezpośrednie wykorzystanie zgromadzonych środków pieniężnych na rozliczenie zobowiązań przez prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej lub na obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym będzie znajdować się instalacja OZE lub opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach, zarządzanych przez tego samego prosumenta (np. opłaty związane z administracją, funduszem remontowym, ciepłem czy wywozem śmieci).
Zamontowanie instalacji OZE o większej mocy, aniżeli zapotrzebowanie części wspólnej, nie wiąże się już z ryzykiem, że część wynagrodzenia za energię przepadnie, tak jak ma to obecnie miejsce w sytuacji nierozliczenia wprowadzonej do sieci energii w okresie 12 miesięcy u odbiorców indywidualnych.

 

 

Zadzwoń do nas, a my przygotujemy najlepszą ofertę na rynku.

Tel.: 510 108 983

NAJNOWSZE WPISY

OPTYMALIZATORY MOCY W FOTOWOLTAICE

9 lutego, 2023
NAPISANY PRZEZ GSE

5 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO ZAINWESTOWAĆ W POMPĘ CIEPŁA

5 stycznia, 2023
NAPISANY PRZEZ GSE
9 lutego, 2023
NAPISANY PRZEZ GSE
5 stycznia, 2023
NAPISANY PRZEZ GSE