Fotowoltaika dla rolnika
Raty zero
Pompa ciepła Czyste Powietrze
Fotowoltaika dla wspólnot

Blog

ZMIANY W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE"

19 grudnia, 2022
NAPISANY PRZEZ GSE

15 grudnia Minister Anna Moskwa podała, że po zmianach w programie Czyste Powietrze przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 47 do 99 tys. zł.
Przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio:
• z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych,
• z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Maksymalna wysokość dotacji wzrasta z 79 do 135 tys. zł.
Anna Moskwa wyjaśniła, że podwyższenie progów dochodowych, jak i wysokości dotacji, wynika m.in. z rosnących cen usług i produktów.
W przypadku beneficjentów podwyższonego i maksymalnego wsparcia można ubiegać się o 50% dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed faktycznym startem remontu. Pieniądze te trafią do wykonawców prac, a pierwsza transza dotacji będzie przelewana na konto w 14 dni od podpisania umowy. Pozostała część zostanie wypłacona w ciągu 30 dni od zakończenia remontu.

DLA KOGO PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Program Czyste Powietrze przeznaczony jest właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

JAK ZŁOŻYC WNIOSEK

Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW), który obejmuje swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek lub lokal mieszkalny. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są: w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub w serwisie gov.pl.

Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego urzędu.

ZŁOŻENIE WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM BANKU

1. W oddziale banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze, składa się wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu Czyste Powietrze.
2. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, bank złoży w naszym imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
3. Bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci kredyt.
4. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) należy zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.
5. dotacja wypłacana jest po pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów. Środki trafią na rachunek kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Zapoznaj się z ofertą naszych pomp ciepła i zadzwoń po bezpłatną wycenę.

POMPY CIEPŁA

CZEKAJĄ NAS DUŻE ZMIANY W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ

Dofinansowanie na termomodernizację domu czy wymianę pieca może wynieść do 135 tys. zł. stycznia 2023.
Nabór wniosków rusza od 3 stycznia 2023 roku.
Najważniejsze zmiany programu Czyste Powietrze dotyczą:
• podniesienia wysokości progów dochodowych,
• wyższego dofinansowania o jakie można się ubiegać,
• możliwości rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca,
• kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku,
• obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku.

NAJNOWSZE WPISY

ZIELONA ENERGIA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I SPÓŁDZIELNI

26 kwietnia, 2023
NAPISANY PRZEZ GSE

OPTYMALIZATORY MOCY W FOTOWOLTAICE

9 lutego, 2023
NAPISANY PRZEZ GSE
26 kwietnia, 2023
NAPISANY PRZEZ GSE
9 lutego, 2023
NAPISANY PRZEZ GSE